Voordelen

De voordelen van het inzetten van zelfstandige BI specialisten liggen op de volgende aspecten:

Kwaliteit

Het gaat een zelfstandige BI’er niet om techniek of vaardigheid. Het gaat hem om de mate van tevredenheid van uw klant.

Flexibiliteit

Uw vaste personeel is uw voorraad voor de normale vraag. Zelfstandige BI’ers zijn daarentegen flexibel inzetbaar bij nieuwe ontwikkelingen bij uw klant.

Senioriteit

De zelfstandige BI’er heeft reeds zijn sporen verdiend en kent de klappen van de zweep.

Motivatie

De zelfstandige BI’er heeft gekozen voor ondernemerschap en is hierdoor enthousiast en gemotiveerd.


Voordelen van het inzetten van zelfstandigheden van BI United liggen op de volgende aspecten:

Beschikbaarheid

Als groep bieden wij meer beschikbaarheid dan een individuele zelfstandige BI’er.

Relatiemanagement

Het onderhouden van de relatie met ons is eenvoudiger. U richt zich slechts op de gehele groep en minder op de afzonderlijke individu’s.

Synergie

Wij kennen elkaar onderling persoonlijk en zijn bereid elkaar te helpen bij moeilijke vraagstukken. Wij kunnen terugvallen op elkaar.