Ontstaansgeschiedenis

Peter de Leeuw van Weenen

We schrijven 2003. Peter en Ton kennen elkaar van hun laatste werkgever.

Nadat beiden als freelancer in de BI op beide benen stonden bleven zij veelvuldig contact houden. Ton startte in oktober 2005 en Peter volgde in mei 2006. Tijdens hun eerste jaar vielen hen herhaaldelijk een aantal zaken op. De markt voor Business Intelligence zag er behoorlijk anders uit dan door de bril van iemand die in dienst is van een BI-werkgever.

Daarnaast vielen ons nog een paar zaken op. Er waren behoorlijk wat bureautjes die willen bemiddelen bij opdrachten. Er waren ook behoorlijk veel opdrachten en al snel moesten we nee verkopen. Wij hadden door de vele telefoontjes een beeld gekregen van de markt die ons op een positieve manier erg turbulent overkwam.

Turbulent als het ging om tarieven, marges en tactieken om je op een opdracht te plaatsen. Wij vroegen ons af hoe andere freelancers hiermee omgingen en zouden graag om die reden ervaringen willen uitwisselen.

Een idee werd gelanceerd. We hadden sterk het idee dat we er iets mee moesten. De aanleiding om dat te doen was onverminderd aanwezig.

Na enig speurwerk bleek er geen netwerk te zijn voor BI-freelancers in Nederland.

Intussen bestaat BI United nu officieel als vereniging per december 2010.

We naderen nu eind 2015 en volgend jaar zullen we ons 10-jarig bestaan gaan vieren.

 

 

 

Ton Vermeij

We besloten een aantal mensen ter grootte van een kritische massa te benaderen, bedachten wat we met het netwerk wilden en legden dit voor.

Op 15 november 2006 was het dan zover. In een Grand-Cafe in Gorinchem in een bovenzaaltje toonden we aan een kleine 20 collega zelfstandigen ons plan. Er bleek al heel snel een algehele consensus over een aantal zaken te zijn. Genoeg om verder te gaan. Een bron van herkenning.

Begin 2007 lanceerde wij ons eerste Portal waar we online bij elkaar konden komen. Het aantal leden namen toe en we namen ons voor wat we met elkaar dat jaar wilden bespreken.

Intussen zitten we nu op bijna 75 leden en is er eigenlijk maar sprake van groei. Ons doel blijft in 2015 en 2016 ons te profileren naar onze doelgroepen. Ons netwerk is alleen maar een groot succes gebleken en dat is het nog steeds.

Een succes voor onze eindklanten en voor de echte BI-leveranciers. In november 2008 hadden we onze eerste gastspreker van ABN AMRO die ons o.a. vertelde dat de huidige ontwikkelingen erop duiden dat klanten op zoek zijn naar freelancers. Fijn om dit van de klantzijde zelf te mogen horen.

Op deze uiterst enerverende avond bleek dat wij met het doel van 2006 voor ogen exact de juiste weg in zijn geslagen voor de toekomst.