Sjaak Wooning

Microsoft BI Consultant

Naam: Sjaak Wooning
Specialisme: www.wooning-bi.nl

Dhr. Wooning heeft een brede achtergrond in het realiseren van ICT oplossingen met behulp van Microsoft producten. Vanaf 1998 is hij werkzaam als IT consultant en systeemontwikkelaar. De uitgevoerde projecten hadden nagenoeg allen het opleveren van management rapportages tot doel. Diverse applicatieontwikkeling volgens het 3-tier principe: bron systeem, business logica en user interface. Hiervoor werden producten als Visual Basic, Microsoft Access en Crystal Reports gebruikt.

Vanaf 2006 is Dhr. Wooning betrokken in projecten middels Microsoft BI tools SQL (SQL Server). Ontwerp en realisatie van dimensionele modellen, ontwerp en realisatie van ETL (DTS/SSIS), tevens rapportages middels SSRS gebaseerd op cubes (SSAS) en Business Objects. Het maken van cubes behoort ook tot de kwalificaties van dhr. Wooning. Dhr. Wooning is gecertificeerd voor diverse Microsoft producten, incl. Microsoft Business Intelligence Pro Developer. Opdrachtgevers zijn grotere nationale organisaties, deels in zakelijk en deels in non-profit sectoren.
Tel. 06-30009271

Beschikbaarheid in overleg
Persoonskenmerken: De werkaanpak van dhr. Wooning kan geformuleerd worden als actief en slagvaardig. In de praktijk betekent dit goed kunnen reageren op situaties, goed kunnen improviseren en het initiatief nemen in onverwachte situaties en het aandurven om op de voorgrond te treden. Verder is dhr. Wooning praktisch ingesteld, gericht op haalbaarheid en het rendement in de praktijk.

Expertise

+++ ++ +
SQL Server SQL Server
SSIS SSIS
DTS DTS
ETL ETL
DWH architecturen
SSRS SSRS
SQL SQL