Sander Lammerts van Bueren

Senior Datawarehouse & Business Intelligence consultant

Naam: Sander Lammerts van Bueren
Specialisme: Als BI/DWH consultant met ruim 15 jaar ervaring in het vakgebied richt ik mij op het gehele BI traject en dan voornamelijk op:

Business & Informatie analyse
Projectmanagement / Coordinatie

Contact: info@comprendIT.nl | Mobiel: +31 651 757 996
Persoonskenmerken: De rol als intermediair tussen de business en ICT vind ik de grootste aantrekkingskracht in het BI vakgebied. Het samenbrengen van deze 2 (vaak gescheiden) werelden brengt voortdurend uitdagingen met zich mee.

Ik ben zeer betrokken bij de klant en heb een goed analytisch vermogen om complexe bedrijfsvraagstukken te vertalen in praktische BI oplossingen. Tevens kan ik uitstekend een sturende (team-/projectleiding) en coordinerende rol vervullen in het BI vakgebied. Belangrijk voor de klant hierbij is de oplevering van concrete resultaten binnen de afgesproken tijdslijn en budget. Dit uit zich o.a. in een projectmatige aanpak en een continue afstemming met zowel opdrachtgever als gebruikersorganisatie bij de klant.

Expertise

+++ ++ +
Branches Asset Management
Financieel / Bancair
Petrochemie

Handel
Verzekeringen
Farmaceutisch
Biotechnologisch
Methoden en technieken Prince 2
Datawarehousing (Kimball/Inmon)
Data Vault (Certified)
Anchor Modeling
ERD / Yourdon / SDM
Tools Informatica Powercenter
Business Objects
SQL
Kalido
Datastage
MS Access
BO Data Integrator
SQL Server / DTS
Qlikview
Taal Nederlands Engels