Ellen de Ridder

DWH/BI Consultant

Naam: Ellen de Ridder
Specialisme: Ik heb in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd als programmeur en in het werken met databases, voornamelijk als ETL specialist. Ik kan technische problemen en oplossingen "vertalen" naar de taal van de gebruiker en andersom, de wensen van de gebruiker omzetten in technische specificaties. Ik hou van het aanbieden van concrete oplossingen, het liefst vanaf de analyse van het probleem tot en met de implementatie van de nieuwe software.
Persoonskenmerken:

Expertise

+++ ++ +